top of page

Sradagan na sràide

Ceòl is Craic, CCA Ghlaschu, An Cèitean 2022

Maryhill-in-the-Fog-by-Somhairle-crop_38da81f45c19bb76f67f6536892ea883.jpg

Marcas Mac an Tuairneir

Is e bàrd, sgrìobhadair agus cluicheadair a choisinn mòran duaisean a th’ ann am Marcas Mac an Tuairneir. Mar aon de na seinneadairean / sgrìobhaichean-òrain as brosnachaile a tha a’ tighinn am bàrr ann an saoghal nan Gàidheal, bhuannaich e na duaisean airson an òrain ùir Ghàidhlig a b’ fheàrr aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2018 agus Mòd Bhiortail 2020. Bha e ann am farpais chrìochnachaidh a’ Bhuinn Òir aig Mòdan 2016 is 2021 agus farpais chrìochnachaidh an t-Seann Nòis ann an 2019.

Ross Whyte

Bidh Ross Whyte, an sgrìobhaiche-ciùil, neach-ealain fuaime agus rèitiche-ciùil, a’ cruthachadh chruthan-fuaime ciùil a tha air nochdadh ann an saoghal dannsa, theatar, film agus ealain dhidseatach. Tha e làn aithnichte do luchd-èisteachd àbhaisteach Ceòl is Craic mar aon leth den dithis eileagtronaga ioma-chuairteach Gàidhlig, Whyte.

Na Dàin

bottom of page