Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Fàilte gu Blog a' Bhàird Bhig!

Fàilte dhan bhlog ùr agam! Tha mi am beachd oisean beag seo an eadar-lìn a chleachdadh airson beagan a bharrachd de na pròiseactan is pròiseasan cruthachail agam a shealltainn dhuibh, le bhith a' mìneachadh tuilleadh air na rudan a bheir buaidh air mo chuid sgrìobhadh. Bidh feadhainn de na blogaichean sa Ghàidhlig, is feadhainn eile sa Bheurla. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh. Welcome to my new blog! I expect to use this little corner of the internet to show you a little more of my creative projects and processes, whilst I give further insight into the inspirations behind my writing. Some will be in Gaelic, whilst others in English. I hope that you enjoy them. - Marcas

#Gaelic #Gàidhlig #Beurla #English #Drama #Dràma #Bàrdachd #Poetry