12961598_10153539976212816_965565193327134586_n.jpg

2015, Eden Court, Inverness

Diuchdadh

Marcas made his directorial début writing, curating and directing Trosg’s multi-genre performance, Diuchdadh, for Eden Court.

The performance included a brand new micro-play, a two-hander written in Gaelic verse, and musical performances from Trosg, Siaban, Marloch, Saffron Hanvidge, Mary Ann Kennedy, Eilidh MacKenzie and the late Maggie MacDonald.

Diuchdadh

"Cha dèan smeòrach samhradh,   

Chan fhaighear pòsadh gun rèiteach,
Is an cearcall, nis, foirfe,
Mar bheatha choileanta an aon bhliadhna."

Catrìona NicNeacail as An Nighean and Aonghas MacLeòid as Am Bodach

Catrìona NicNeacail as An Nighean and Aonghas MacLeòid as Am Bodach

marcas.scot

Trosg

Trosg

marcas.scot

Catrìona NicNeacail as An Nighean and Aonghas MacLeòid as Am Bodach

Catrìona NicNeacail as An Nighean and Aonghas MacLeòid as Am Bodach

marcas.scot

Diuchdadh

Diuchdadh

marcas.scot

Diuchdadh

Diuchdadh

marcas.scot