Books and Pamphlets - Authored

'Deò'- Grace Note Publications – 2013
'Lus na Tùise'- Bradan Press – 2016
'heelstergowdie / beul-fo-bhonn’ (with Stuart A. Paterson) - Tapsalteerie – 2017

Books and Pamphlets - Edited

'Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èidean: 180 Bliadhna' (with Christopher Lewin) - Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann - 2017


Plays

 

'Diuchdadh' - Eden Court Theatre - March 2016
'Tilleadh' – In development
'Tioradh' – In development

Poetry - Commissions

2012

‘Windows for Burns’ – Scottish Association of Writers

2016

'Dìomhaireachd' - Scottish Book Trust
'Dàin an Taobh Tuath' - Venice Biennale


 

Poetry - Anthologies

 

2013

 

‘Òr-ubhal’ – Treasures – Scottish Book Trust

 

2014

'Bogha Chlann Uisnich', 'Iùnnrais', 'Leòmhann' - Out There (ed. Strachan, Z.) - Freight Books
‘Cairich is Caith’ – To Absent Friends – Federation of Writers (Scotland)

2015

‘Ainneamhag’, ‘Bioran’, ‘Guirmean’ – A Stillness of Mind – Skye Reading Room
‘Broken Bodies and Bones’ – The Atelier Project: Conversations About Creativity (ed. Miltenberger Murray, M.) – CreateSpace
'Litrichean chun an t-Saighdeir gun Ainm' - Litrichean chun an t-Saighdeir gun Ainm (BBC Radio nan Gàidheal) – Clàr

2016

'Caithris na h-Oidhche', 'Rùisgte' - The Light Blue Book: 500 Years of Gaelic Bawd (eds. MacKay, P., MacPherson, I.) - Luath Press
‘Cìocharan’ – Aiblins (Eds. ? & ?) – Luath Press

 

2017

 

‘#LàNaGàidhlig’ – Leis Gach Deagh Mhearachd (ed. Smyth, S.)Poetry - Journals and Periodicals

 

2011

‘Às dèidh Dhàibhidh’ – Cabhsair 1:1
‘Nam Aonar am measg do Chàirdean’ – Poetry Scotland 70
‘Uisge Teth’ – Irish Pages 6:1

2012

‘Caol-shràid’ – Octavius 1; Antizine 1 “Monster”
‘Dùn Èideann’ – An Guth 7
‘Eithireachd bho Ghlaschu’ – Cabhsair 3:2
‘Thall-thairis’ – Northwords Now 21

2013

 

‘Leòmhann’ – Northwords Now 27
‘Saighdear na Nèimhe – Antizine 2, “Monster”

2014

‘Am Foghar’ – Poetry Map of Scotland – StAnza
 ‘Bogha Chann Uisnich’ – Evergreen 1
‘Cruthachadh nam Bann’ – Dàna Magazine
‘Geniza’, ‘Guirmean’ – New Writing Scotland 32
‘Nàiseantachd’ – Northern Renewal, “Borders”

2015

‘A’ Ghàidhlig Dhuitseach’, ‘Cuibhrig,’ ‘Falach-fead’, ‘Mac-talla’, ‘Solas-sràide’ - Undividing Lines 3
‘Ainneamhag’ – The Grind 3
‘Ainneamhag’ – Poeming Pigeons 1
‘Cagar-adhair’, ‘Òr-ubhal’ – New Writing Scotland 33
‘Dachaigh’, ‘Glèidhteach Caomhantach’, ‘Torragar’ – Outside Culture 1
'Golem', 'Ola', 'Clach-copair' – Brain of Forgetting 1
‘Grinneal’ – The Journal 45
‘Losgadh na h-Ìomhaighe’ – The Screech Owl
‘Ròin is Uighean na Faoileige’ – Dàna Magazine
‘Sgiath’ – Northwords Now 27
‘Siridhea’ – Dàna Magazine
‘Temető’ – Dàna Magazine

2016

‘Am Mòd’, ‘Ostaig’ – Cabhsair 7:1
‘Benelugs’ – Dàna Magazine
‘Ostaig’, ‘Uaireannan’ – New Writing Scotland 34
‘Tinneas’ – Deep Water 1
‘Helios’ – Keeping Poems Alive, Hogmanay Edition
‘Mòd’, ‘Ostaig,’ ‘Torragar’ – Cabhsair 6.2
‘Suire’ – Brain of Forgetting, Winter 2016

2017

‘Alto Onarach,’ ‘Nighean a’ Phìobaire’, ‘Soisgeulaich’ – Cabhsair 8.1
‘Bana-sgoilearan’ – Dàna Magazine

‘DiDòmhnaich‘ – Dàna Magazine

Reviews, Editorials and Articles

2014

‘Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd’ – Dàna Magazine

‘Buaidh na Sgeulachd’ – Dàna Magazine
‘Cruathadh nam Bann’ – Dàna Magazine
‘A’ Toinneamh is a’ Tionndadh: Dàn an Dannsair Laideannaich’ – Dàna Magazine

2015

‘Nigheanan Mòra – Catrìona Leagsaidh Chaimbeul’ – Cothrom Ùr 1
‘Cruinn - Cruinn’ – Cothrum Ùr
‘Sa DingDing - Wonderland’ – Cothrom Ùr 2
‘Ròin is Uighean na Faoileige’ – Dàna Magazine

2016

‘Gaelic Editorial’ – Poets’ Republic 2

2017

‘Ceisteachan Ciùil’ – Dàna Magazine
‘Strì is Buaidh – Sàr-òrain is sàr-sgeulachdan’ – Dàna Magazine
‘Gaoir a’ Ghrioglachain - 1’ – Dàna Magazine
‘Gaoir a’ Ghrioglachain - 2’ – Dàna Magazine

Songwriting Commissions

 

2012

'Donnchadh', 'Sràid MhicCurtain', 'Tumadach' - Kathleen Cronie – Forthcoming

2016

‘Arrane ny Killey’ (‘Òran na Cille’) – Ruth Keggin – Forthcoming
‘Ainneamhag' - Mary Ann Kennedy (Inverness Gaelic Choir) - Royal National Mòd, Stornoway
‘Òran na h-Aibhne’ – Ceitidh Smith – Forthcoming
‘Speactram’ – Gille MacKenzie – Forthcoming
‘White Rose’ – Malina MacDonald – Forthcoming

2017

‘Grioglachan’ – Mary Ann Kennedy - An Dàn (Watercolour Music, 2017), Beul na h-Oidhche gu Camhanaich (Blas Festival, 2016) and Liet International Song Conest (Kautokeino 2016)